Cách tính lãi suất trả góp có khó không?

Cách tính lãi suất trả góp vốn là việc của bên cho vay. Nhưng lãi suất là số tiền mà khách hàng phải thanh toán cho bên cho vay khi vay một khoản tiền tại đây. Chính vì vậy, việc nắm được cách tính lãi trả góp với khách hàng là rất quan trọng.

Việc này không chỉ giúp khách hàng biết được số chi phí phải thanh toán. Mà còn giúp khách hàng lên kế hoạch để thanh toán khoản vay dựa trên số tiền lãi suất đó.

Tính lãi suất trả góp rất đơn giản. Với bài viết này khách hàng sẽ nắm được 2 cách tính lãi suất cơ bản và được sử dụng phổ biến nhất.

Cách tính lãi suất trả góp đơn giản.

Công thức tính lãi suất trả góp dựa trên dư nợ gốc.

Hình thức này cách tính rất đơn giản. Mức lãi suất hàng tháng khách hàng phải trả là lũy thừa của mức lãi suất hàng tháng với số tiền gốc đã vay.

Ví dụ: Ông A vay ngân hàng 50 triệu với lãi suất 11%/ năm. Vay trong 24 tháng. Vậy mức lãi suất ông A phải thanh toán hàng tháng cho ngân hàng bằng:

50 triệu*(11%/12) = 50 triệu * 0.91%  = 455.000 đồng

Trong đó:

  • 1 năm có 12 tháng nên lãi suất 1 tháng bằng lãi suất năm / 12.
  • 50 triệu là dư nợ gốc mà ông A vay.

Công thức tính lãi trả góp dựa trên dư nợ gốc:

Lãi suất hàng tháng = Dư nợ gốc * ( Lãi suất năm / 12).

Cách tính lãi vay trả góp này khách hàng có thể biết được ngay số lãi suất phải thanh toán cho bên cho vay hàng tháng. Trong suốt quá trình vay, mức lãi suất sẽ không đổi, mang lại tính ổn định cho khoản vay. 

Khách hàng cũng không phải suy nghĩ nhiều đến sự tăng giảm lãi suất. Bởi lãi suất đã được niêm yết ngay tại thời điểm khách hàng thực hiện khoản vay.

Cách tính lãi suất vay trả góp dựa trên dư nợ giảm dần.

Công thức tính lãi trả góp này có phần phức tạp hơn so với cách tính trên, Tuy nhiên, hiện nay cách tính này được sử dụng rộng rãi hơn.

Cách tính lãi suất chuẩn nhất

Khi vay trả góp, hàng tháng khách hàng sẽ phải trả 1 số nợ gốc cùng với mức lãi suất của tháng đó. Vậy qua thời gian, số nợ gốc ngày càng giảm dần. 

Mức lãi suất không tính trên số tiền gốc ban đầu, mà được tính theo tháng. Dựa trên chính số tiền gốc còn lại mà khách hàng phải thanh toán.

Ví dụ: Ông A vay đơn vị cho vay 50 triệu đồng trong 24 tháng với mức lãi suất 11%/ năm.

Vậy cách tính lãi trả góp trên dư nợ giảm dần là:

Số tiền gốc ông A phải trả hàng tháng trong suốt thời hạn vay là: 50.000.000 / 24 = 2.083.000 đồng.

Mức lãi suất ông A phải thanh toán tháng đầu tiên dựa trên số nợ gốc là:

Lãi suất tháng 1 = 50.000.000 * (11%/12) = 50 triệu * 0.91%  = 455.000 đồng.

Tổng số tiền trả góp dựa trên công thức tính vay trả góp là: 

455.000 lãi suất + số tiền gốc phải trả hàng tháng 2.083.000 = 2.538.000 đồng

Từ tháng thứ 2 trở đi Số tiền tính lãi suất sẽ trừ đi số tiền gốc ông A đã thanh toán là:

Lãi suất tháng 2 = ( 50.000.000 – 2.083.000 đã trả tháng đầu) * (11/12) = 47.917.000 * 0.92% = 440.863 đồng.

Vậy số tiền lãi và số tiền trả góp hàng tháng sẽ ngày càng giảm dần. Công thức tính tiền trả góp này tuy có hơi phức tạp. Nhung số tiền khách hàng phải thanh toán sẽ giảm đi. Việc thanh toán sẽ dễ dàng hơn.

Công thức tính lãi suất vay trả góp này có lợi hơn cho khách hàng. Việc nắm rõ công thức tính lãi vay trả góp giúp khách hàng so sánh với số tiền mà bên cho vay đã tính. Không những vậy giúp khách hàng có sự chuẩn bị cho việc thanh toán khoản vay.

Cách tính tiền góp hàng tháng

Công thức tính tiền góp hàng tháng.

Dựa trên cách tính lãi suất trả góp hàng tháng và cách tính số tiền gốc hàng tháng phải trả. Công thức tính tiền trả góp hàng tháng bằng tổng 2 khoản trên. Bên cho vay có thể tính lãi vay trả góp bằng cách 1 hay cách 2. Việc tính này nhiều đơn vị còn cho khách hàng lựa chọn.

Vay3s là đơn vị cho vay có cách tính đơn giản, dễ dàng và minh bạch cho khách hàng. Ngoài ra dù sử dụng cách tính nào khách hàng cũng sẽ nhận được những ưu đãi tương ứng. Hãy tham khảo ngay.