Điều khoản sử dụng

[sc name="form-dang-ky-vay"]

Điều khoản sử dụng

Khách hàng vào Website và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ từ các đối tác mà Vay3s.net  giới thiệu được yêu cầu phải đọc kỹ, hiểu, đồng ý và chịu sự ràng buộc với các quy định được mô tả trong Điều khoản và điều kiện về việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ trên Website này, nội dung cụ thể sau:

Điều 1: Khi Khách hàng đăng ký trên Website tức là đã  đồng ý cung cấp thông tin cho Vay3s.net đồng thời cho phép Vay3s.net cùng các Đối tác của Vay3s.net sử dụng các thông tin đó để giới thiệu/bán các sản phẩm, dịch vụ của họ và/hoặc của Vay3s.net, thông qua các phương tiện khác nhau từ tiếp xúc trực tiếp cho tới các kênh digital( email, mạng xã hội, Zalo, tin nhắn sms,…)

Điều 2: Việc khách hàng lựa chọn đăng ký sử dụng các sản phẩm, dịch vụ trên Website, Khách Hàng tuyệt nhiên thừa nhận Khách Hàng thuộc đối tượng có đầy đủ năng lực hành vi dân sự để thực hiện hợp pháp với Vay3s.net hoặc các Đối tác của Vay3s.net theo các quy định của Vay3s.net, quy định của các Đối tác của Vay3s.net và quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Điều 3: Khi Khách Hàng chọn đăng ký sử dụng các sản phẩm, dịch vụ trên Website và cung cấp, chia sẻ thông tin của Khách Hàng trên Website/hệ thống Vay3s.net đồng nghĩa với việc Khách Hàng đã cho phép Vay3s.net lưu giữ và sử dụng các thông tin đó để thực hiện cuộc gọi trực tiếp, gửi email, gửi tin nhắn… để thảo luận, cung cấp hoặc thông báo cho Khách Hàng về các sự việc liên quan tới Vay3s.net và khách hàng

Điều 4: Vay3s.net cung cấp dịch vụ tư vấn các sản phẩm tài chính cho các Khách Hàng đang sinh sống và hoạt động trên lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam. Do vậy, Vay3s.net không có nghĩa vụ phải thông báo về việc phục vụ những cá nhân hay tổ chức ngoài phạm vi phục hoạt động.

Điều 5: Chúng tôi có toàn quyền thay đổi hoặc chấm dứt một số tính năng của Website, cũng như thay đổi các điều khoản và điều kiện áp dụng đối với người truy cập và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ trên Website vào bất kỳ lúc nào và không cần báo trước nhằm đảm bảo cung cấp sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho Khách Hàng