Nên đăng ký ít nhất 3 bên chưa từng nộp hồ sơ để tăng 85% tỷ lệ duyệt hồ sơ (Chỉ cần CMND là vay được)

ĐĂNG KÝ VAY ONLINE THÊM

(*) Đăng ký càng nhiều, tỷ lệ duyệt càng cao

5

* Độ tuổi: 18 – 60
* Thời gian giải ngân: Giải ngân trong 24h
* Thủ tục: Chỉ cần CMND, nhận tiền qua ATM
* Ưu đãi:  0% lãi suất cho khoản vay đầu tiên

Thời gian vay

182

ngày

Lãi suất

14.2%

năm

Khoản vay

20

triệu

Oncredit - Vay Online 24/7

(Giải ngân cực nhanh)

#TOP 3 CHO VAY

ĐĂNG KÝ VAY NGAY (24/7)

4

*  Độ tuổi:  20 - 60
* Thời gian giải ngân:  Trong 5 phút
* Thủ tục:  Chỉ cần CMND, không CM thu nhập
* Ưu đãi:  0% lãi suất cho khoản vay đầu tiên

ATM Online - Vay Online Dễ Nhất

(*). Nên đăng ký thêm để tăng 35% tỷ lệ duyệt

Thời gian vay

28-90

ngày

Lãi suất

18.2%

năm

Khoản vay

12

triệu

#TOP 1 CHO VAY

1

*  Độ tuổi:  20 - 60
* Thời gian giải ngân:  Trong 5 phút
* Thủ tục:  Chỉ cần CMND, không CM thu nhập
* Ưu đãi:  0% lãi suất cho khoản vay đầu tiên

Money Cat – Vay tiền online nhanh

(Được vay nhiều nhất)

Thời gian vay

90

ngày

Lãi suất

12%

năm

Khoản vay

10

triệu

ĐĂNG KÝ VAY NGAY (24/7)

ĐĂNG KÝ VAY NGAY (24/7)

2

*  Độ tuổi:  18 – 70
* Thời gian giải ngân:  Giải ngân trong 5 phút.
* Thủ tục:  Chỉ cần CMND, nhận tiền qua ATM
* Ưu đãi:  0% lãi suất cho khoản vay đầu tiên

Thời gian vay

90

ngày

Lãi suất

0.01%

khách hàng mới

Khoản vay

10

triệu

Tiền ơi - Vay Online chỉ cần CMND

(Được duyệt dễ nhất)

#TOP 2 CHO VAY

6

DoctorDong – Vay tiền online 24/7

(Nhiều người lựa chọn)

* Độ tuổi: 22 – 60
* Thời gian giải ngân: Giải ngân trong 24h
* Thủ tục: Chỉ cần CMND, nhận tiền qua ATM
* Ưu đãi:  0% lãi suất cho khoản vay đầu tiên

Thời gian vay

30

ngày

Lãi suất

14.2%

năm

Khoản vay

10

triệu

ĐĂNG KÝ VAY NGAY (24/7)

7

*  Độ tuổi:  20 - 60
* Thời gian giải ngân:  Trong 5 phút
* Thủ tục:  Chỉ cần CMND, không CM thu nhập
* Ưu đãi:  0% lãi suất cho khoản vay đầu tiên

Vamo – Vay tiền nhanh online 24/7

(Không phí, không lãi suất)

Thời gian vay

7-30

ngày

Lãi suất

18.2%

năm

Khoản vay

10

triệu

ĐĂNG KÝ VAY NGAY (24/7)

8

*  Độ tuổi:  20 - 60
* Thời gian giải ngân:  Giải ngân trong 5 phút
* Thủ tục:  Chỉ cần CMND, nhận tiền qua ATM
* Ưu đãi:  0% lãi suất cho khoản vay đầu tiên

Tamo – Vay tiền nhanh online 24/7

Thời gian vay

7-30

ngày

Lãi suất

12%

năm

Khoản vay

15

triệu

ĐĂNG KÝ VAY NGAY (24/7)

9

AVAY – Vay tiền nhanh online 24/7

* Độ tuổi: 18 – 60
* Thời gian giải ngân: Giải ngân trong 15 phút
* Thủ tục: Chỉ cần CMND, nhận tiền qua ATM
* Ưu đãi:  0% lãi suất cho khoản vay đầu tiên

Thời gian vay

3-12

tháng

Lãi suất

18.2%

năm

Khoản vay

10

triệu

ĐĂNG KÝ VAY NGAY (24/7)

10

*  Độ tuổi:  22 - 60
* Thời gian giải ngân:  Trong 15 phút
* Thủ tục:  Chỉ cần CMND, không CM thu nhập
* Ưu đãi:  0% lãi suất cho khoản vay đầu tiên

Money Cat – Vay tiền online 24/7

(Được yêu thích)

Thời gian vay

28-90

ngày

Lãi suất

18.3%

năm

Khoản vay

10

triệu

ĐĂNG KÝ VAY NGAY (24/7)

11

*  Độ tuổi:  22 - 60
* Thời gian giải ngân:  Giải ngân trong 15 phút
* Thủ tục:  Chỉ cần CMND, nhận tiền qua ATM
* Ưu đãi:  0% lãi suất cho khoản vay đầu tiên

Cashberry – Vay tiền online 24/7

Thời gian vay

28-90

ngày

Lãi suất

18.3%

năm

Khoản vay

15

triệu

ĐĂNG KÝ VAY NGAY (24/7)

12

VayVND -Vay Online chỉ cần CMND

* Độ tuổi:  22– 60
* Thời gian giải ngân: Giải ngân trong 5 phút
* Thủ tục: Chỉ cần CMND, nhận tiền qua ATM
* Ưu đãi:  0% lãi suất cho khoản vay đầu tiên

Thời gian vay

3

tháng

Lãi suất

18.3%

năm

Khoản vay

15

triệu

ĐĂNG KÝ VAY NGAY (24/7)

*  Độ tuổi:  21 - 60
* Thời gian giải ngân:  Giải ngân trong 5 phút.
* Thủ tục:  Chỉ cần CMND, nhận tiền qua ATM
* Ưu đãi:  0% lãi suất cho khoản vay đầu tiên

Senmo – Vay tiền chỉ cần CMND

(*). Nên đăng ký thêm để tăng 35% tỷ lệ duyệt

Thời gian vay

30

ngày

Lãi suất

18.2%

năm

Khoản vay

10

triệu

3

ĐĂNG KÝ VAY NGAY (24/7)

ĐĂNG KÝ VAY NGAY (24/7)

©2020 Allrights reserved vayz.net

VAY3s.NET

www.vay3s.net

vay3s.net@gmail.com

Vayz.net là đơn vị trung gian kết nối giữa người có nhu cầu vay tiền và các tổ chức tín dụng. 
Chúng tôi KHÔNG phải là ngân hàng, công ty tài chính, tổ chức cho vay và cũng KHÔNG cung cấp bất cứ khoản vay nào. 
Mọi lựa chọn về khoản vay, thời gian thanh toán đều thuộc về trách nhiệm của bạn và vay3s sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào khi có phát sinh vấn đề giữa bạn và các tổ chức cho vay

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM